POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
06.03.2019 - 06.03.2019
Typ akce: Ostatní

Dne 6. 3. 2019 se v Horní Plané uskutečnilo 3. společné pracovní jednání všech partnerů zapojených do projektu ATCZ163 - Kulturní a přírodní dědictví Schwarzenberský plavební kanál - Bavorská niva/kultur- und Naturerbe Schwarzenberger. Na začátku setkání přivítal nový ředitel divize Horní Planá Michal Frnoch všechny účastníky a zdůraznil důležitost projektu pro všechny strany. Následovala prezentace projektového manažera vedoucího partnera – Tomáše Vydry. Součástí prezentace byla i data projektového partnera LČR s.p..Jednotlivé body prezentace byly vždy četně konzultovány všemi zúčastněnými. Mezi nejdůležitější body prezentace patřila především tato témata: aktuální stavy výběrových řízení, publicitní opatření uskutečněné a plánované, aktualizovaný časový harmonogram stavebních prací, převod peněžních prostředků mezi jednotlivými partnery a v neposlední řadě konec monitorovacího období a s ním souvisejí podání monitorovací zprávy. Na konci prezentace se uskutečnila praktická ukázka vyplňování monitorovací zprávy v prostředí eMS. Samotný závěr již patřil čilé diskuzi všech zúčastněných.