POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
06.02.2018
Typ akce: Tisková zpráva

Mezinárodní propagační cyklojízda představila nejvýznamnější kulturní a přírodní památky Zeleného pásu mezi Vyšším Brodem a zámkem Schloss Hof!

Brno (6. června 2017) – Mezinárodní propagační cyklojízda, jež je součástí česko-rakouského projektu „Kultura a příroda na Zeleném pásu“ podpořeného z programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika, proběhla ve dnech 20. - 27. 5. mezi jihočeským Vyšším Brodem a dolnorakouským zámkem Schloss Hof za účasti 30členného pelotonu podle plánovaného itineráře. Skupina především českých a rakouských cyklistů urazila během týdenního putování na 570 km s výškovým převýšením téměř 6000 m. Na trase se uskutečnilo 12 setkání s lokálními partnery jak z řad turistických organizací, obcí, tak i neziskových organizací a 10 návštěv turistických cílů v koridoru Zeleného pásu. Z cesty byla pořízena foto a video dokumentace. Propagační jízda byla názornou ukázkou historického a přírodního bohatství trasy EuroVelo 13 a Evropského Zeleného pásu, od unikátních historických objektů a areálů, přes místa současné interpretace politických dějin tohoto koridoru až po přírodně hodnotné lokality nebo vesnickou architekturu. Jízda současně umožnila srovnání kvality služeb na české a rakouské straně a průzkum technického stavu trasy v celé projeté délce ze sedla kola. 

Cyklojízdu uspořádala Nadace Partnerství s partnery - Jihomoravským krajem, centrálami cestovního ruchu Jižní Morava a Jižní Čechy, Vysočina Tourism a Weinviertel a Waldviertel Tourism. „EuroVelo 13, známá jako Stezka Želené opony, je názornou učebnicí moderních dějin Evropy, kde se díky aktivitám místních partnerů, jako je sdružení Paměť z Mikulova, mohou lidé dozvědět více o rozděleném kontinentu a o životě za Železnou oponou. Památník Brána ke svobodě u Mikulova spolu se Stezkou svobody je živoucím svědkem a mementem 53 zmařených životů na Železné oponě,“ říká Daniel Mourek, zástupce Nadace Partnerství a zároveň člen evropské rady EuroVelo. Obdobné připomínky Železné opony jsou k vidění i v Nových Hradech či u návštěvnického centra NP Podyjí v Čížově nebo za jihomoravským Šatovem. I na rakouské straně se mohou návštěvníci dozvědět více o Železné oponě např. v muzeu na zámku Weitra či v Green Belt centru ve Windhaagu, které dokumentuje život po obou stranách hranice už 2 století zpátky.

Příhraniční území česko-rakouského pomezí je ale i územím s překrásně zachovanou přírodou, kterou můžete obdivovat v přeshraničním národním parku Podyjí/Thayatal, v CHKO Novohradské hory či Pálava, stejně jako lokality Natura 2000 na Jaroslavických rybnících. Měnící se charakter krajiny výborně vystihuje právě Stezka Železné opony, která se z jihočeských Nových Hradů dostává do regionu Waldviertel s množstvím horských luk, rašelinových jezer (např. ve Vodním světě v  Schremsu) přes území České Kanady a Slavonice až do vinařských oblastí Weinviertelu a jižní Moravy. Poslední úseky trasy lemují lužní lesy v okolí trojmezí ČR-Rakousko-Slovenska u soutoku Moravy a Dyje až po čapí kolonie u Marcheggu.

Stejně zajímavé jsou i historické památky v území ať už jde o cisterciácký klášter Vyšší Brod, hrady a zámky ve Weitře, Nových Hradech, Schloss Hof či Lednicko-Valtický areál pod patronátem UNESCO. Atmosféru dokreslují středověká či renesanční města jakými jsou Slavonice, Drosendorf, Znojmo, Retz či Mikulov, kde čeká na návštěvníky i dostatek kvalitních služeb. Pro milovníky lázní nabízí spoustu relaxačních pobytů např. slatinné lázně Harbach či termální lázně v Laa. „Připomínkou tradičních řemesel a symbiózy života člověka s přírodou byly i návštěvy rukodělného papírenského mlýna v Bad Grosspertholzu, větrného mlýna v Retzu či vodního mlýna ve Slupi,“ dodává Juraj Flamik z Nadace Partnerství.

Česko-rakouský peloton přestavil zástupcům místních komunit, turistických organizací a neziskových organizací nový projekt, zaměřený na lepší využití turistických a kulturních atraktivit trasy EuroVelo 13 a Zeleného pásu, jako moderní produkt trávení volného času a poznávání historie a tradic v území. Zároveň se uskutečnilo i setkání s navazujícím projektem GrenzRad (Cykloturistika bez hranic) v hornorakouském Mühlvietrelu a Jižních Čechách.

 

Více informací:

Projekt „Kultura a příroda na Zeleném pásu“ s podporou programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika: http://www.nadacepartnerstvi.cz/INTERREG

Kontakt:

Daniel Mourek, manažer mezinárodních projektů Nadace Partnerství, e-mail: daniel.mourek@nap.cz, tel. 736 747 361

Galerie