POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
17.02.2017
Typ akce: Novinka

Prvním aktivitou projektu "GrünRaum" je sběr dat o hmotném a nehmotném přírodním a kulturním dědictví zelených prostor a tvorba katalogu těchto prvků.
V tomto katalogu budou sesbírány hmotné a nehmotné prvky kulturního a přírodního bohatství zelených prostor na jižní Moravě, Vysočině a v Dolním Rakousku. Katalog bude sloužit pro přípravu dalších aktivit projektu. Rádi bychom i Vás touto cestou požádali o spolupráci na tvorbě katalogu, pokud víte o významném přírodním a kulturním bohaství zelených prostor v regionu jižní Moravy, Vysočiny a Dolního Rakouska, neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám zašleme formulář k vyplnění: hlavkova@ccrjm.cz!