POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
03.10.2018
Typ akce: Seminář

Dne 3.10.2018 se od 9.00 do 13.00 uskutečnil seminář Měření v cestovním ruchu, který se zabýval analýzou a měřením úspěšnosti reklamy a samotným měřením a informacemi o turistech. Seminář realizoval partner projektu Vysočina Tourism na Krajském úřadě Kraje Vysočina v Jihlavě. Program akce viz přiložená pozvánka.