POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
28.10.2018 - 28.10.2018
Typ akce: Ostatní

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod oslavilo za finanční podpory projektu Památky žijí sto let výročí republiky netradičním způsobem. Na základě dobových pramenů se pokusili zrekonstruovat, jak probíhaly převratné dny přímo v okresním městě na Vysočině. Od 14. 00 hodin byly zahájeny slavnosti s dobovou hudbou, vyvěšováním praporů a odvozem busty starého mocnáře k řece Sázavě, která měla svou vodou symbolicky překrýt symbol nadvlády habsburského rodu. Oslavy vyvrcholily lampiónovým průvodem, který dle archivních záznamů procházel městem na znamení oslavy samostatného státu a sbratření zdejšího obyvatelstva.

Program
14.00 Slavnostní zahájení
14.00 - 14.15 Úvodní proslov
14.15 - 14.45 Vystoupení pěveckého spolku Jasoň
14.45 Vyhlášení samostatnosti republiky z balkónu Nové radnice
14.45 - 15.15 Obecná veselice, vyvěšování praporů a strhávání symbolů habsburského mocnářství
15.15 – 15.40 Odvoz busty císaře k řece Sázavě –průvod z Horní ulice – podle dobových záznamů
15.40- 16.00 Překvapení s bustou císaře u kostela sv. Kateřiny
17.00 – 18.30 Beseda v sále Staré radnice: Adivadlo: Hovory s TGM, beseda s potomky slavných osobností Havlíčkova Brodu se vztahem k roku 1918
19.00 – 19.40 Lampiónový průvod a slavnostní ukončení oslav za zpěvu hymny

Galerie