POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
15.09.2018 - 15.09.2018
Typ akce: Ostatní

Dne 15.9.2018 bylo v rámci projektu Památky žijí finančně podpořeno konání akce Slavonický jarmark.

Slavonický jarmark je tradiční akce. V rámci jarmarku byl dne 15.9.2018 připraven bohatý doprovodný program, ukázky řemesel, dětské dílny, tradiční vepřové hody, taneční zábava, výstava drobného zvířectva a další. Akce se zúčastnil 2 250 osob.

Galerie