POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
31.10.2021
Typ akce: Ostatní

Poslední monitorovací období se neslo ve znamení dokončovacích prací na tvrzi v Tiché, konkrétně velké věži tvrze, kdy byly dokončovány vápenné omítky hrázděného patra, bylo dokončeno obložení světnice prkny – táflování, instalován kompletní mobiliář, podlahy, vnitřní a vnější schodiště a dokončovací práce. Zároveň byla dokončena konzervace tvrziště včetně branské věže a zdivo bylo překryto tlustou vrstvou travního drnu, jako ochrana proti jeho zvětrávání. Byly prováděny dokončovací práce na budově zázemí včetně inženýrských sítí, vybavení nábytkem, modelem tvrze v měřítku 1:100, byly osazeny cedule povinné publicity, probíhalo natírání konstrukcí, výstavba chodníku okolo budovy zázemí a další práce. Všechny činnosti se povedlo dokončit v požadované kvalitě a stanoveném termínu, a tvrz se tak stane do budoucna vyhledávaným cílem veřejnosti z české i rakouské strany hranice. Stavba stodoly a ratejny podhradí na hradě Pořešín včetně výstavby oplocení byla dokončena bez problémů v předcházejících monitorovacích obdobích.