POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
11.09.2018
Typ akce: Ostatní

Vybudování přeshraničního umělého trdliště - 11. 9. 2018

Dne 11. 9. 2018 došlo k vybudování přeshraničního umělého trdliště s pomocí bagru. Akce probíhala v Národním parku Podyjí za přítomností médií. Bezprostředně po této akci zahájil Národní park Thayatal monitoring. V rámci monitoringu pak budou sledovat, do jaké míry jsou uměle nasypaná trdliště využívána pstruhem potočním a jaké změny na nich probíhají v říčním režimu Dyje. Současně s tím bude ověřovat stabilitu umělého trdliště a kontrolovat, zda a jak dochází k přesunu materiálu. Na základě vyhodnocení nasbíraných dat vytvoří koncepce pro zlepšení reprodukčních habitatů v Dyji mezi Vranovem nad Dyjí a Znojmem. 

 

http://www.pmo.cz/cz/media/tiskove-zpravy/projekt-dyje2020-thaya2020-pokracuje-vytvorenim-umeleho-trdliste/

 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/318281381990911-udalosti-v-regionech/obsah/643008-misto-pro-lihnuti-pstruhu

Galerie