POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
28.02.2018
Typ akce: Kulatý stůl

Setkání projektových partnerů ve Znojmě.

Dne 28. 2. 2018 proběhlo na provozu Povodí Moravy, s.p. ve Znojmě setkání projektových partnerů. Setkání se zúčastnili zástupci z Povodí Moravy, s.p., viadonau, NP Thayatal, NP Podyjí, V.Ú.V. T.G.M.

 

Projektoví partneři se vzájemně informovali o a aktuálním stavu projektu DYJE 2020 / THAYA 2020, o změnách v projektu, aktivitách projektových partnerů.

 

Galerie