POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
03.01.2019
Typ akce: Ostatní

Dne 3. 1. 2019 proběhl odlov ryb u ramene D9.

Během realizace stavby projektu DYJE 2020/THAYA 2020 byl nahlášen zhotovitelem stavebních prací výskyt rybí obsádky u dílčího stavebního objektu odstaveného ramene D9 na českém území v prostoru uzavřeném pracovními hrázkami. To však znemožňovala přítomná rybí obsádka, bez jejíhož odlovení nemohlo být prováděno odčerpávání vody.

Proto byl dne 3. 1. 2019 na dotčeném místě proveden odborný odlov za účasti všech dotčených subjektů: Povodí Moravy, s.p., EKOSTAVBY Brno s.r.o., Lesy ČR, s.p. a VÚV T.G.M, v.v.i.

Odlov provedl správce revíru Lesní závod Židlochovice ve spolupráci s pracovníky stavby, monitoring a značení ryb zajištoval Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i. – projektový partner přeshraničního projektu DYJE 2020/THAYA 2020.

Galerie