POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
28.06.2017
Typ akce: Konference

Slavnostní zahájení realizace projektu ATCZ7 DYJE 2020/THAYA 2020 spojené s pracovním jednáním.

Dne 28. června 2017 proběhlo slavnostní zahájení realizace projektu ATCZ7 DYJE 2020/THAYA 2020 spojené s pracovním jednáním. Pracovní jednání se uskutečnilo v konferenční místnosti centra Skalák ve Skalce u Ježova. Jednání se zúčastnili za ČR zástupci z Povodí Moravy, s.p., Správy NP Podyjí, V.Ú.V. T.G.M. v.v.i. Z rakouské strany zástupci společnosti viadonau, Umweltbundesamt, NP Thayatal a Amt der NÖ Landesregierung.

Galerie