POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
18.10.2022
Typ akce: Workshop

Kromě vzrušující prohlídky nové laboratoře hydraulického inženýrství se uskutečnilo zasedání, kde se diskutovalo o relevantních tématech, jako například: Jak by mohlo vypadat optimalizované hospodaření s usazeninami na Dyji (volný průtok / přehradní oblast)? Nebo jaký je stav Dyje z hlediska morfologie a ekologie? Která opatření se ukázala jako účinná / co by se dalo zlepšit?