POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
11.03.2022
Typ akce: Seminář

Sympozium "200 let Gregora Mendela: o hrachu, kravách a lidech" bylo uspořádáno u příležitosti 200. výročí narození Gregora Johanna Mendela na BOKU ve Vídni dne 11. března 2022. Svět genetiky má zásadní význam při výrobě potravin a krmiv, stejně jako v lidské medicíně i mimo ni. Proto sympozium přineslo šest prezentací s přednášejícími ze čtyř zemí, přičemž se dbalo na to, aby byly srozumitelné i pro neodborné publikum. Prezentace se týkaly rostlin: "Jak nám genetika pomáhá při šlechtění rostlin - příklady ze slunečnice" a "Propojení mendelovské a kvantitativní genetiky ve šlechtění rostlin". Pro šlechtění zvířat to byla "Po stopách Gregora Mendela: Studie dědičnosti barvy srsti u domácích zvířat", zatímco téma "Interpretace sekvence: výzvy a příležitosti velkých dat v genetické analýze" navazovalo na výzvu velkých datových souborů. Lékařská genetika člověka byla nastíněna v přednášce "Gregor Mendel a koncepty dominance a recesivity", zatímco společenským aspektům se věnovala přednáška "Wissenschaft versus Wut - Sind Gefühle Teil der DNA? | Emotionen aus der Spritze - Verständnis schaffen als Immunisierungskampagne gegen Halbwahrheiten". Akce byla přenášena živě, některé přednášky jsou k dispozici na YouTube.

Galerie