POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
28.10.2021 - 11.11.2021
Typ akce: Ostatní

V rámci projektu ATCZ204 "Mosty k sousedům" chtějí správy národních parků Thayatal a Podyjí postavit dva visuté mosty přes státní hranici. Výběrové řízení na výstavbu těchto mostů bylo nyní zveřejněno a je k dispozici zde na IBOXu v sekci dokumenty nebo na tomto odkazu: 

https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-525608031/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-525608031/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1212021885-525608030/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-1212021885-525608030