POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
30.01.2020
Typ akce: Workshop

První workshop s vědci na Masarykova univerzita v Brně.

Dne 30. ledna 2020 se v Brně na Katedře biochemie Masarykovy univerzity konalo odborné setkání o biologickém vyluhování a bioelektrochemickém využití kovů. Výsledky IRAS byly prezentovány partnery. Kromě těchto výsledků byly představeny i další zajímavé projekty, například výzkumný projekt BIOMOre financovaný EU. Poté byly s účastníky projednány možné oblasti aplikace biologického vyluhování a nové výzkumné nápady