POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
24.09.2019 - 24.09.2019
Typ akce: Ostatní

Dne 24.9.2019 proběhlo pravidelné setkání projektových partnerů, na kterém se řešil aktuální stav a pokroky v realizaci projektu ATCZ182 - Po stopách společného přírodního a kulturního dědictví jižních Čech - Horního Rakouska/ Spurensuche im gemeinsamen Natur- und Kulturerbe in Südböhmen - Oberösterreich. LP informoval o pokroku v oblasti Veřejných zakázek (vysoutěžení dodavatele) návštěvnického střediska a stezky, o časovém harmonogramu stavebních prací a dále o odevzdání 2. monitorovací zprávy.

Dne 24.9.2019 proběhlo pravidelné setkání projektových partnerů, na kterém se řešil aktuální stav a pokroky v realizaci projektu ATCZ182 - Po stopách společného přírodního a kulturního dědictví jižních Čech - Horního Rakouska/ Spurensuche im gemeinsamen Natur- und Kulturerbe in Südböhmen - Oberösterreich. LP informoval o pokroku v oblasti Veřejných zakázek (vysoutěžení dodavatele) návštěvnického střediska a stezky, o časovém harmonogramu stavebních prací a dále o odevzdání 2. monitorovací zprávy.

Galerie