POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
27.06.2018 - 27.06.2018
Typ akce: Ostatní

Na začátku realizace projektu, koncem června se na ředitelství divize Horní Planá sešli členové všech tří projektových týmů, aby společně připravili plán realizace projektu ATCZ163 ,,Kulturní a přírodní dědictví Schwarzenberský plavební kanál - Bavorská niva/Kultur- und Naturerbe Schwarzenberger Schwemmkanal - Bayrische Au“, naplánovali aktivity, činnosti a jejich vzájemnou koordinaci. Celkem devět pracovníků ze tří institucí zapojených do činnosti projektového týmu plánovalo konkrétní kroky při realizaci projektu v rámci přeshraničního Programu INTERREG V-A. V úvodu seznámil manažer vedoucího partnera projektu všechny kolegyně a kolegy se současným stavem projektu a výhledem na rok 2019. Soustředil se na přípravu činností jednotlivých partnerů. Důležitou součástí byla také koordinace propagace tohoto projektu, publicita a komunikace jak mezi jednotlivými projektovými partnery, tak s veřejností