POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
24.09.2019 - 24.09.2019
Typ akce: Ostatní

Dne 24.9.2019 proběhlo pravidelné setkání projektových partnerů, na kterém se řešil aktuální stav a pokroky v realizaci projektu ATCZ-163 Kulturní a přírodní dědictví Schwarzenberský plavební kanál - Bavorská niva/ Kultur - und Naturerbe SchwarzenbergerSchwemmkanal – Bayrische. LP informoval o pokroku v oblasti Veřejných zakázek (vysoutěžení dodavatele), o časovém harmonogramu stavebních prací, dále o mediální kampani Programu a o odevzdání 2. monitorovací zprávy.

Dne 24.9.2019 proběhlo pravidelné setkání projektových partnerů, na kterém se řešil aktuální stav a pokroky v realizaci projektu ATCZ-163 Kulturní a přírodní dědictví Schwarzenberský plavební kanál - Bavorská niva/ Kultur - und Naturerbe SchwarzenbergerSchwemmkanal – Bayrische. LP informoval o pokroku v oblasti Veřejných zakázek (vysoutěžení dodavatele), o časovém harmonogramu stavebních prací, dále o mediální kampani Programu a o odevzdání 2. monitorovací zprávy.

Galerie