POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
06.02.2018
Typ akce: Konference

Dne 26.9.2017 se v Louckém klášteře ve Znojmě konala zahajovací konference k projektu „Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole“ (ATCZ74, akronym: „Kultura a příroda na Zeleném pásu“)

Uspořádání zahajovací konference bylo plně v režii projektového partnera Jihomoravského kraje. Více jak šest desítek zájemců z České republiky a Rakouska se sešlo v Dřevěném salónku Louckého kláštera ve Znojmě, aby byli informováni o hlavních cílech a aktivitách projektu, které se uskutečnily od jeho zahájení a které budou realizovány do jeho ukončení.

Zástupci projektových partnerů, jakož i zástupci  veřejných organizací seznámili přítomné s projektem, historií i současností regionu. (Veškeré prezentace jsou dostupné na webových stránkách Jihomoravského kraje https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=348919&TypeID=2 

Za účasti zástupců všech projektových partnerů v odpoledních hodinách se konaly workshopy projektových partnerů, které byly věnovány přípravě významných aktivit pro nastávající období.

 

Galerie