POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
12.02.2018
Typ akce: Prezentace

Za účelem dosažení snazší rozpoznatelnosti cyklostezky EuroVelo13 mezi potencionálními zákazníky a návštěvníky dotčeného regionu byl vytvořen jednotný design, prostřednictvím kterého bude projekt komunikován. Vytvořený design manuál je k dispozici všem projektovým partnerům a bude využit pro grafickou přípravu projektových výstupů (např. webové stránky, tiskoviny, infotabule, práce s médii, prezentace, veletrhy apod.).

Galerie