POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
04.10.2017
Typ akce: Tisková zpráva

Mikroregion Pomalší vydal v rámci projektu GrenzRad dvojjazyčnou knihu o dějinách města Kaplice: "Kaplice - dějiny jednoho městečka na Šumavě, 1. díl - od počátků po rok 1848/Kaplitz - Geschichte eines Städtchens im Böhmerwald, 1. Teil - von den Anfängen bis 1848." Autorem je pan Dr. Herber Sailer, který knihu 26. srpna 2017 podepisoval zájemcům v kaplickém kině.