POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
04.09.2018
Typ akce: Kulatý stůl

Obce zapojené v projektu se sešly, aby prodiskutovaly další realizační plány projektu.