POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
01.03.2017 - 31.12.2019
Typ akce: Kulatý stůl

Projekt zahrnuje mnoho cílů a projektoví partneři se pravidelně setkávají, aby důkladně diskutovali probíhající aktivity a termíny.