POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
29.06.2018
Typ akce: Seminář

Ve dnech 21. - 22. června 2018 se uskutečnila studijní cesta na Vysočinu, které se zúčastnili zástupci všech partnerů projektu.

Cílem studijní cesty bylo během dvou dnů představit projektovým partnerům unikátní historické objekty na Vysočině.

Program byl sestaven v návaznosti na název projektu „Památky žijí“, snažil se tedy co nejvíce reflektovat snahu provozovatelů památek na Vysočině o vzkříšení a vnesení života do jednotlivých objektů.

Navštívili jsme proto např. Zámek Světlá nad Sázavou, který noví soukromí majitelé během posledních pěti let zachraňují před chátráním a vrací mu postupně původní účel i noblesu.

Nahlédli jsme do veřejnosti nepřístupné kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen a vyslechli příběh o naději na její záchranu a rekonstrukci.

Prohlédli jsme si zcela unikátní Muzeum nové generace na zámku ve Žďáře nad Sázavou, které je ukázkou dokonalé kombinace historického a moderního pojetí prezentace pamětihodností.

Získali jsme jedinečnou možnost vidět a vyslechnout příběh o tom, jak se ze zdevastované budovy bývalé zvláštní internátní školy stal z pohledu památkové péče citlivě a ohleduplně zrekonstruovaný hotel světové úrovně.

Program dále doplnily sakrální stavby, které v nedávné minulosti prošly úspěšným procesem rekonstrukce a restaurování.

Vzhledem k odbornosti a specializaci účastníků studijní cesty šel program za hranice běžných návštěvnických prohlídek a snažil se poskytnout vysokou informační a edukační hodnotu.

Děkujeme Vysočina Tourism za skvěle připravený program a skvělé zážitky!

Galerie