POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
30.09.2017 - 30.09.2017
Typ akce: Tisková zpráva

Interreg projekt ATCZ31 "Památky žijí" byl schválen, práce na projektu začaly. Plánováno je mj. zlepšení ochrany a zachování přístupu ke kulturnímu dědictví a intenzivní propagace památek typu "hrady, zámky, kláštery a opevněná města" v Jihočeském kraji, kraji Vysočina, ve Waldviertelu a Mühlviertelu.

Sotva někde existuje region, který je pokryt tolika hrady, zámky a kláštery, které jsou v létě dějištěm koncertů, divadelních představení a výstav. Hrady, zámky, kláštery a města s hradbami jsou kulturně historickými poklady!

Plánované aktivity:

  • Dostat opět do popředí evropskou historii České Republiky a Rakouska.
  • Zlepšení ochrany, zachování a přístupu ke kulturnímu dědictví ve společném regionu.
  • Intenzivní propagační a mediální kampaň ke zvýšení zájmu o kulturní dědictví na evropském trhu.
  • Prodloužení délky pobytu hostů v regionu, zvýšení turistického zhodnocení památek a regionu.
  • Vývoj společného přeshraničního navigačního systému, který usnadní dostupnost kulturních památek.

19. září 2017 proběhla ve Slavonicích úspěšná zahajovací konference projektu. Na rakouské straně je nyní zapojeno 20 památek z Waldviertelu a 4 památky z Mühlviertelu. Na české straně spolupracujeme se 43 památkami z jižních Čech a 25 památkami z Vysočiny. Celkem je tedy propagováno 92 památek. 

 

Další informace:

AT - e-mail: braeur@waldviertel.at

CZ - e-mail: jana.adamcova@silvanortica.com

 

Doba realizace: 3 roky (ukočení 12/2019)

Galerie