POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
14.11.2017
Typ akce: Kulatý stůl

Při příležitosti slavnostního znovuotevření Uměleckoprůmyslového musea v Praze se uskutečnilo setkání hlavních partnerů projektu Bilaterální sítě designu se zástupci UPM.

Dne 14. 11. 2017 se při příležitosti slavnostního znovuotevření Uměleckoprůmyslového musea v Praze uskutečnilo setkání hlavních partnerů projektu Bilaterální sítě designu se zástupci UPM, které je nejdůležitějším strategickým partnerem v projektu. Za hlavní partnery byly na setkání přítomni Rainald Franz a Klára Prešnajderová (MAK), Táňa Šedová (MG), Miroslava Švaříčková a Josef Kalčík (město Brtnice) a za strategického partnera UPM ředitelka Helena Koenigsmarková a hlavní kurátor Radim Vondráček.

 

Ze společných rozhovorů vyplynulo, že by zapojení strategických partnerů mělo probíhat na dvou rovinách. Na jedné straně mohou čeští a rakouští strategičtí partneři, jako důležité kulturní instituce, propagovat jednotlivé aktivity a významně tak přispět k publicitě projektu. Proto bude do projektu zapojeno i Rakouské kulturní fórum v Praze. Jako jedna z nejdůležitějších rakouských kulturních institucí v České republice může využít svoji jedinečnou funkci kulturního sprostředkovatele a oslovit tak ještě širší publikum.

Druhou důležitou rovinou je poradní role strategických partnerů v projektu. Zejména u aktivit, které si staví za cíl přenést společné kulturní tradice do současnosti, mohou strategičtí partneři zprostředkovat kontakt na důležité designéry a producenty.

Galerie