POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
30.05.2018 - 30.09.2018
Typ akce: Výstava

Při příležitosti 100. výročí úmrtí architekta Otto Wagnera (1841 – 1918) přibližuje výstava POST OTTO WAGNER jeho vliv, jakožto „otce moderny“, nejen na ostatní protagonisty skoré moderny, ale taky působení jeho epochálního díla na současníky, žáky a následující generaci architektů a designerů.

Výstava se odkazu Wagnera věnuje ve třech kapitolách. Ilustruje přitom jeho odklon od formálního jazyka historismu a jeho vliv na moderní architekturu a městské plánování. Dříve než jeho současníci si Wagner uvědomoval nastupující důležitost techniky a inženýrství, což se manifestovalo v nových konstrukcích a materiálech. Z toho zcela logicky odvodil takzvaný „užitý styl“, jehož tvar se odvozoval od materiálu, konstrukce a funkce. Odklonem od historismu a převládající dobové architektury se Otto Wagner stal popředním představitelem vídeňské moderny. Po roce 1900 se tak Wagnerova škola stává i díky silnému vlivu architektů jako Josef Hoffmann, Joseph Maria Olbrich, Josef Plečnik, Max Fabiani, István Medgyaszay, Jan Kotěra nebo Pavel Janák laboratoří stylové plurality a individuálních přístupů, které jsou mnohem později znovuobjeveny postmodernou.

 

Kurátor: Sebastian Hackenschmidt, Kustode sbírky nábytku a dřeva (MAK)

 

Odborná spolupráce:

Iris Meder, historička architektury a externí kurátorka Ákos Moravánszky, emeritní profesor teorie architektury, ETH Zürich

 

Místo: MAK – Österreichisches Museum für angewandte Kunst / Gegenwartskunst, Stubenring 5, 1010 Wien

Vernisáž se konala 29. 05. 2018.

Galerie