POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
21.05.2017
Typ akce: Kulatý stůl

V rámci slavnostního otevření sezónní výstavy „JOSEF HOFFMANN A OTTO WAGNER. O užitku a působení architektury“ v Rodném domě Josefa Hoffmanna v Brtnici se konalo také oficiální setkání ředitelů a zástupců partnerských institucí.

Dne 21. 5. 2017 se v Rodném domě Josefa Hoffmanna v Brtnici konalo slavnostní otevření letošní sezónní výstavy „JOSEF HOFFMANN A OTTO WAGNER. O užitku a působení architektury“, na kterém byli přítomni i ředitelé a zástupci partnerských institucí projektu. Tito využili vernisáž také k společnému jednání o již započatých aktivitách a k detailnímu plánování připravovaných aktivit.

 Setkání na městském úřadě v Brtnici se zúčastnilo vedení Muzea užitého umění ve Vídni MAK (Christoph Thun-Hohenstein a Teresa Mitterlehner-Marchesani), ředitel Moravské galerie v Brně Jan Press a starostka Brtnice Miroslava Švaříčková. Na setkání byli přítomni také kurátoři a současně projektoví vedoucí Rainald Franz (MAK) a Rostislav Koryčánek (MG), projektové koordinátorky Klára Prešnajderová (MAK) a Táňa Šedová (MG), jako i radní města Brtnice Stanislav Jirků, investiční referent Josef Kalčík a Jana Fischerová, náměstkyně hejtmana kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu.  

Galerie