POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
29.09.2018 - 29.09.2018
Typ akce: Prezentace

Panelová prezentace a diskuze o možných přístupech k významným vilám 20. století a jejich využití pro širokou veřejnost.

Dne 29. 9. 2018 se konala ve Vile Stiassni v Brně panelová prezentace a diskuze o možných přístupech k významným vilám 20. století a jejich využití při širokou veřejnost. Po úvodních slovech Rainalda Franze z MAKu o  letošním design kempu v Rodném domě Josefa Hoffmanna, byly představeny dva podobné projekty. Jana Kořínková mluvila o Bauerově zámečku, který sice byl zařízen Adolfem Loosem, ale i přesto se oficiální místa o jeho rekonstrukci nezajímají a přenechávají tento úkol na soukromé iniciativy. Jana Kořínková už roky provádí výzkum k Bauerovu zámečku, píše na toto téma publikaci a z vlastní iniciativy organizuje prohlídky Loosových interiérů. Po ní vystoupil Fedor Blaščák s projektem rekonstrukce a proměně Nové synagogy v Žilině na kulturní centrum. Záchrana této jedinečné architektury od Petra Behrensa vyvolala veliký zájem též v zahraničí a představuje jednu z nejúspěšnějších iniciativ posledních let v rámci celé střední Evropy. Po každé prezentaci byl prostor taky pro otázky z publika. Pro lepší propagaci byla akce zahrnuta do programu Brněnských dnů architektury.

Galerie