POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
23.09.2018 - 29.09.2018
Typ akce: Workshop

Cílem Design kempu je prostřednictvím uměleckého rezidenčního pobytu poukázat a zprostředkovat nový přístup ke kulturnímu dědictví, které Josef Hoffmann zanechal v Brtnici a znovu oživit specifickou funkci Hoffmannova rodného bydliště.

Cílem Design kempu 2018 bylo prostřednictvím uměleckého rezidenčního pobytu poukázat a zprostředkovat nový přístup ke kulturnímu dědictví, které Josef Hoffmann zanechal v Brtnici a znovu oživit specifickou funkci Hoffmannova rodného bydliště. Za tímto účelem pozvala Moravská galerie a Muzeum užitého umění (MAK) vybrané české a rakouské studenty, aby pod vedením Univ.-Prof. Mag. art. Stefana Moritsche, vedoucího bakalářského oboru design, řemeslo a materiální kultura na New Design University v St. Pöltenu, reagovali na specifické prostředí Rodného domu Josefa Hoffmanna a do jeho zahrady navrhli mobilní zázemí pro návštěvníky. V návaznosti na sezónní výstavu 2018 v Brtnici, která byla věnována dvěma stěžejním osobnostem Wiener Werkstätte Josefu Hoffmannovi a Kolomanu Moserovi, se studenti po dobu jednoho týdne zabývali tvorbou Wiener Werkstätte a integrovali její hlavní myšlenky a koncepty do návrhů mobiliáře pro dům a zahradu (sezení pro návštěvníky, informační nosiče, dětské herní prvky nebo zahradní doplňky). V průběhu workshopu se na dané téma konaly přednášky teoretiků a architektů a prohlídka města a okolí. Ke konci vyšli studenti do ulic Brtnice a mluvili s místními obyvateli o jejich specifických potřebách. Poslední den se přesunuli do Brna, kde měli možnost prohlídnout si Arnoldovu vilu a Vilu Tugendhat a seznámit se tak s různými přístupy k obnově významných vil. Výsledkem workshopu by mělo být jedinečné zázemí, které by zvyšovalo standard nabízených služeb pro návštěvníky a umožňovalo lepší reflexi specifického prostoru. Druhý navazující díl uměleckých rezidenčních pobytů proběhne roce 2019 a zaměří se na rozpracování konceptů do konkrétních návrhů.

Místo:                       Rodní dům Josefa Hoffmanna, Brtnice

Termín:                    23. 9.  - 29. 9. 2018

Galerie