POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
18.06.2018 - 19.06.2018
Typ akce: Workshop

Workshop 18.06.2018 - 19.06.2018 Příprava bilaterálně schváleného katalogu opatření pro ekologicky orientovanou správu toku. Navrhovaná řešení pro hraniční toky – hledání společných postupů a podmínek pro realizaci na obou stranách hranice.

Ve dnech 18. - 19. 6. 2018 proběhl workshop zaměřený na:

  • seznámení se s ekologicky orientovanou správou toku realizovanou viadonau - program pobřežního pásma, podrobné informace o ekologicky orientované správě programu pobřežního pásma,
  • okrajové podmínky řešení z hlediska státní hranice a protipovodňové ochrany,
  • vývoj řeky a její potenciál - renaturační projekty vs. samovolný vývoj.

Exkurze se zaměřila na:

  • nový přistup k ochraně břehu Dyje v km 16,0 až 15,0 – ochranné pásmo břehu,
  • napojení meandru D18 (km 13,5 - 12,5) - revitalizace lokality a problematiky státní hranice, protipovodňové ochrana, rybářských chat a říčního dřeva,
  • dynamický usek tekoucích vod v km 9,5 až 9,0 - problematika říčního dřeva, státní hranice a vývoje břehu.

 

Galerie