POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
24.04.2018
Typ akce: Kulatý stůl

Vstupní pracovní jednání se zhotovitelem.

Dne 24. 4. 2018 proběhlo v Brně na Povodí Moravy, s.p. vstupní pracovní jednání se zhotovitelem.

Setkání se zúčastnili zástupci z Povodí Moravy, s.p., viadonau, DWS-Hydro-Ekologie, RIOCOM, Lesy ČR, Ekostavby Brno, a.s.

Projektoví partneři se vzájemně informovali o aktuálním stavu projektu DYJE 2020 / THAYA 2020.

Byly dohodnuty se zhotovitelem termíny zahájení a realizace stavebních prací.

Byla projednána publicita. V místě realizace bude umístěn velkoplošný panel o projektu.

Dodavatel byl seznámen s povinností předběžných oznámení postupu stavebních prací všem zúčastněným subjektům.

Galerie