POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
14.08.2018
Typ akce: Ostatní

Pracovní setkání projektových partnerů při příležitosti předání staveniště na české straně.

Dne 14. 8. 2018 proběhlo pracovní setkání projektových partnerů při příležitosti předání staveniště na české straně za přítomnosti České televize.

 

Hraniční úsek Dyje mezi Břeclaví a soutokem s Moravou se prodlouží. Od srpna 2018 budou v rámci projektu Dyje 2020/Thaya 2020, který je součástí programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika, opětovně napojena tři odstavená ramena Dyje. Napojením dvou meandrů na rakouské straně a jednoho meandru na české straně dojde k prodloužení řeky Dyje o více než jeden kilometr.

Galerie