POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
17.09.2019
Typ akce: Konference

Ve dnech 17.9.2019 - 18.9.2019 se v Mikulově konala dvoudenní mezinárodní konference.

Během konference představili projektoví partneři výsledky a výstupy aktivit, realizovaných v rámci projektu Interreg V-A ATCZ74 "Kultura a příroda na Zeleném pásu". Druhý den akce podnikli účastníci tematickou cykloexkurzi po ICT v okolí Mikulova.