POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
31.08.2020
Typ akce: Tisková zpráva

V rámci projektu Interreg ATCZ74 bylo realizováno 62 informačních tabulí, které byly nainstalovány podél Stezky železné opony v projektovém území.

Stezka železné opony v příhraniční oblasti mezi Českou republikou a Rakouskem nabízí cyklistům 329 kilometrů jednotné značené trasy.

V úseku mezi Gmündem/Českými Velenicemi až po Hohenau an der March/Břeclav bylo v rámci realizace projektu ATCZ74 „Kultura a příroda na Zeleném pásu“ instalováno 62 informačních tabulí, zaměřujících se na systémovou propagaci zpřístupněných přírodních a kulturních památek podél Stezky železné opony.

Prostřednictvím těchto tabulí získávají návštěvníci cyklotrasy informace nejen o lokalitě, ve které se právě nacházejí, zábavnou formou jim jsou též zprostředkovány příběhy spojené s kulturními dějinami Zeleného pásu a jeho přírodními krásami.

V pořadu televize Nova "Loskuták na výletě", byl dne 29.8.2020 odvysílán příspěvek o Moravských vinařských stezkách s odkazem na propojení s EV13 (záběry na informační tabule  projektu „Kultura a příroda na Zeleném pásu“, umístěné v Mikulově).

Reportáž je možno shlédnout na:

https://novaplus.nova.cz/porad/loskutak-na-vylete/bonus/6937-moravske-vinarske-stezky-sit-cyklotras-spojuje-krasy-krajiny-vinarstvi-a-pamatky

Na cyklotrasu a instalované tabule upozornila též regionální periodika Regionální týdeník Znojemsko: 

http://www.znojemsko.cz/2020/07/21/stezkou-zelezne-opony-zazijte-stare-hranice-jinak/

či Magazín Babinet:

https://babinet.cz/clanek-26332-cyklotrasy-stezkou-zelezne-opony-zazijte-stare-hranice-jinak.html