POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
07.12.2022
Typ akce: Tisková zpráva

Souhrnná tisková zpráva k ukončení projektu č. ATCZ249 „Venkovské památky“.

Ve čtvrtek 1. prosince 2022 se konala v hornorakouském Hirschbachu im Mühlkreis u Freistadtu závěrečná konference projektu „Venkovské památky/Ländliche Denkmäler“. Ten byl podpořen přeshraničním programem INTERREG V-A Rakousko-ČR 2014-2020. Úvodní slovo pronesl poslanec Hornorakouského sněmu a starosta Tragwein Josef Naderer. Dále účastníky pozdravil náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro kulturu, památkovou péči, cestovní ruch a mezinárodní vztahy Mgr. Roman Fabeš. Úvodní proslovy zakončil místopředseda Euroregionu Silva Nortica a ředitel Jihočeského muzea Ing. František Štangl. Zdar celé akci popřál přes e-mail zástupce Spolkové rady Rakouské republiky a starosta obce Thaya z Dolního Rakouska Eduard Köck, který se akce bohužel z pracovních důvodů nemohl zúčastnit.

Hlavními body programu bylo představení samotného projektu a jeho výsledků a sonda do způsobů podpory venkovských památek. Projekt jako celek a hlavní výstupy projektu odprezentoval zástupce Lead-partnera projektu Jihočeská Silva Nortica pan Pavel Hložek. Výsledky studie přednesla paní Darya Haroschka z Dunajské university v Kremsu. Další výstupy projektu prezentovali zástupci jednotlivých partnerů projektu. Partnery projektu dále byla Jihočeská centrála cestovního ruchu, Vysočina Tourism, Zukunftsraum Thayaland a Tourismusverband Mühlviertler Alm Freistadt. Strategickými partnery projektu byl Národní památkový ústav a Destination Waldviertel. O podpoře venkovských památek v regionech projektu informovala například Místní akční skupina Třeboňsko.

Do projektu bylo po výzvě k zapojení se do projektu a sběru dat prostřednictvím dotazníků zahrnuto celkem 163 památek, z toho 64 z Jihočeského kraj, 44 z Kraje Vysočina, 20 z hornorakouského Mühlviertelu a 35 z dolnorakouského Waldviertelu. Všechny výstupy mají svoji prezentaci na webu www.venkovskepamatky.cz. Kromě základních informací o všech památkách na webu projektu, vedoucí partner projektu nechal vyrobit mapu a brožuru se všemi památkami. Tyto byly a budou šířeny především na veletrzích cestovního ruchu. Propagace památek dále probíhala prostřednictvím storytellingu (tipy na výlety), online i tištěné reklamy, videospotů a geolokačních her v jednotlivých regionech. Propagační aktivity byly dále doplněny aktivitami vzdělávacími a prezentačními. Šlo například o různé semináře a exkurze. Pro novináře byly připraveny famtripy a presstripy.

Cílem projektu je zvýšení návštěvnosti na malých venkovských památkách a jejich větší propagace na veřejnosti. Propagace památek byla zahájena již v rámci projektu a bude dobíhat ještě po jeho skončení. Na výsledky zvýšení návštěvnosti si ještě musíme počkat. Projekt navázal na předchozí úspěšný projekt „Památky žijí“, který podporoval návštěvnost hradů, zámků a klášterů. Záměrem obou projektů bylo rozptýlit návštěvníky po krajině, ukázat jim cestu z velkých návštěvních center do míst méně navštěvovaných – k venkovským památkám, selskému baroku, mlýnům, tvrzím, zříceninám, křížovým cestám, kulturním a přírodním památníkům v krajině apod.

Závěrečné slovo na konferenci pronesl univerzitní profesor Dipl.Arch.ETH Dr. Christian Hanus, vedoucí Odboru pro výstavbu a životní prostředí Univerzity pro další vzdělávání v Kremsu, zástupce jednoho z partnerů projektu. I on stejně jako ostatní partneři projektu poděkoval před téměř čtyřicítkou účastníků konference za vynikající spolupráci všem partnerům a ocenil užitečnost a vysokou kvalitu výstupů projektu. Konference byla v pohodové a velmi lidské atmosféře zakončena prohlídkou Selského muzea nábytku v Hirschbachu se spoustou opravdu nádherných exponátů, které je vynikajícím příkladem toho, jak lze venkovské památky dobře spravovat a využívat.

Martina Petrová

Jihočeská Silva Nortica

LP projektu „Venkovské památky“