POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
15.05.2019 - 07.11.2019
Typ akce: Kulatý stůl

Projekt "Regionem Renesance proti proudu času" byl schválen dne 26. 3. 2019 při konání 7. MV Interreg V-A Rakousko- Česká republika.

Ihned po obdržení oficiálního vyrozumnění se projektový partneři pustili do práce, která v prvních měsících projektu představuje především činnost zaměřenou na sběr dat v území. K úvodním aktivitám proběhla v 1. monitorovacím období 4 setkání zátupců projektových partnerů k přípravě prvních projektových aktivit.

Galerie