POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
01.01.2020 - 31.05.2020
Typ akce: Tisková zpráva

Projekt ATCZ185 "Regionem Renesance proti proudu času" i přes nástrahy koronaviru pokračuje dle plánu

Projekt "Regionem Renesance proti proudu času" nabírá na tempu a přípravy projektových aktivit jsou v plném proudu i přes nástrahy, které nám přinesla situace spojená s virem covid-19. Tato zpráva bude krátkým reportem za 2. monitorovací období projektu.

Během ledna a února proběhla 2 setkání projektových partnerů v Třešti a Dačicích - při těchto setkáních probíhaly především přípravné činnosti na projektu a domluva úkolů pro zapojené partnery. Jedanlo se například o přípravné práce na historickém archivu "Regionu Renesance", příprava dotazníků pro školy a sběr dat o atraktivních místech v území, které budou podkladem pro mobilní aplikaci provázející Regionem. Následně byly uzavřeny hranice a spolupráce a setkávání se přesunulo do roviny elektronické, kdy setkání probíhá skrze videokonferenční hovory, pro menší skupiny se tato forma spolupráce osvědčila a je možné, že bude v některých případech používána i po otevření hraničních přechodů.

V projektu je plánováno spousta investičních aktivit, kdy v součesné době je již hotovo, či probíhá velké množství přípravných prací, vč. projektových dokumentací, výběrových řízení na realizaci apod. 

Díky délce projektu (3 roky) bylo možné aktivity, které nebylo možné realizovat, např. workshopy a semináře, přesunout na později a lze zatím předpokládat zdárnou realizaci projektu.

Těšíme se s Vámi na shledanou na výstupech z projektu "Regionem Renesance proti proudu času".

Galerie