POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
11.12.2019
Typ akce: Workshop

11. prosince 2019 se u partnerském K1-MET v Linci uskutečnil workshop o biologickém vyluhování a bioelektrochemickém získávání kovů.

U workshop, první výsledky byly prezentovány IRAS a také obecně představil téma bioleaching. Byli přítomni zástupci společností z Vídně, Dolního Rakouska, Horního Rakouska a Štýrska, kteří se o výsledky projektu velmi zajímali a proběhla živá diskuse o možném využití procesu bioleachingu

Galerie