POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
22.05.2019 - 22.05.2019
Typ akce: Workshop

První pracovní setkání s odborníky a zainteresovanými stranami v České republice.

Dne 22. května 2019 se v Jihlavě uskutečnilo setkání se zástupci průmyslu a akademické obce, na němž se diskutovalo o různých způsobech, jak lze recyklovat popel a strusku ze spaloven odpadu. Vysvětleny byly také právní aspekty recyklace popela.

Galerie