POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
09.12.2019
Typ akce: Workshop

Síťové setkání na téma „Ekologická udržitelnost: podpora biologické rozmanitosti, ochrany životního prostředí a zdrojů“ a „Udržitelnost přírodního a kulturního dědictví“

V rámci přeshraničního projektu „ConnReg – Connecting regions AT-CZ“ se 9. prosince 2019 v hornorakouské obci Pregarten konalo bilaterální síťové setkání. Setkání se zúčastnilo zhruba 30 osob z celého rakousko-českého příhraničí. K1-MET byl pozván na toto síťové setkání, aby představil projekt IRAS. Po impulzní přednášce na téma vnímání hranic a prezentaci třech konkrétních projektů měli účastníci v moderovaných malých skupinách možnost k další diskusi.