POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
10.09.2019 - 10.09.2019
Typ akce: Kulatý stůl

Dne 10.09.2019 se v Tullnu v IFA uskutečnilo třetí setkání partnerů. Byly představeny první výsledky biologické loužení a diskutovány další kroky v projektu.

Galerie