POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
09.05.2019 - 09.05.2019
Typ akce: Konference

První výměna znalostí mezi projekty Interreg REEgain (ATCZ172) a IRAS (ATCZ183)

Abychom si mohli vyměňovat znalosti s různými klíčovými znalostními skupinami, byli jsme pozváni k účasti na prvním sympóziu projektu Interreg REEgain ATCZ172. Tato schůzka se konala 9. května 2019 na FH Krems. Paní Thallnerová a paní Spießová (oba z K1-MET) představila na tomto sympoziu první výsledky IRAS (ATCZ183).

Výměnou know-how mezi partnery je zaručeno, že aktuální stav výzkumu bude rovnoměrně rozšířen. Kromě toho vede setkání klíčových kompetentních skupin ke vzniku nových nápadů, aby bylo možné řešit možné problémy cíleným přístupem.