POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
13.10.2021 - 14.10.2021
Ve dnech 13.-14.10.2021 se ve Vídni uskutečnila tradiční konference Brückentagung 2021. V rámci organizované Speciální sekce byl široké inženýrské veřejnosti z programového území Rakouska představen i projekt ATCZ190 SAFEBRIDGE a jeho výstupy.
Typ akce: Konference
29.08.2021 - 01.09.2021
1. konference Evropské asociace pro kontrolu kvality mostů a konstrukcí (EUROSTRUCT2021) se konala ve dnech 29. srpna až 1. září 2021 na univerzitě v italské Padově. V rámci konference byla uspořádána i Speciální sekce zaměřená na výstupy projektu ATCZ190 SAFEBRIDGE.
Typ akce: Konference
30.06.2021
Dne 30.06.2021 se formou webináře uskutečnil 3. seminář, organizovaný univerzitou BOKU Wien ve s polupráci s VUT v Brně. Seminář byl určen pro české a rakouské strategické partnery a širokou veřejnost se zájmem o pravděpodobnostní analýzu a spolehlivost stavebních konstrukcí s ohledem na degradaci použitých materiálů. V rámci této závěrečné akce byly souhrnně představeny dosažené cíle a výstupy projektu ATCZ190 SAFEBRIDGE. Podrobnosti k obsahu semináře viz přiložené dokumenty.
Typ akce: Seminář
23.04.2021 - 09.09.2021
Ve dnech 23.4. a 9.9.2021 se uskutečnila 13. a 14. setkání projektových partnerů projektu ATCZ190 Safebridge. Setkání byla zaměřena na organizaci projektu a zhodnocení dosažených cílů a výstupů.
Typ akce: Kulatý stůl
11.04.2021 - 18.04.2021
Organizace konference byla zahájena v červnu 2018 s původním cílovým termínem 28. června - 2. července 2020. V dubnu 2020 se organizační výbor rozhodl konferenci odložit z důvodu pandemie COVID-19. Konference IABMAS 2020 se konala online ve dnech 11. až 18. dubna 2021 a zúčastnilo se jí 505 účastníků z 38 zemí. V rámci konference byly rovněž prezentovány dílčí výsledky projektu ATCZ190 SAFEBRIDGE.
Typ akce: Konference
18.03.2021 - 19.03.2021
Ve dnech 18.-19.3.2021 se uskutečnil webinář ke 3. školicímu kurzu pro české a rakouské strategické partnery a jimi přizvané odborníky v oblasti ověřování stavu a spolehlivosti mostních konstrukcí. V rámci kurzu byly mimo jiné prezentovány dílčí výsledky projektu. Podrobnosti k obsahu kurzu viz přiložené dokumenty.
Typ akce: Školení
12.11.2020
Dne 12.11.2020 byl VUT v Brně ve spolupráci s univerzitou BOKU formou webináře organizován 2. seminář pro české a rakouské strategické partnery a širokou veřejnost se zájmem o pravděpodobnostní analýzu a spolehlivost stavebních konstrukcí. Podrobnosti k obsahu semináře viz přiložené dokumenty.
Typ akce: Seminář
30.10.2020 - 29.01.2021
Ve dnech 30.10.2020 a 29.01.2021 se uskutečnila 11. a 12. setkání projektových partnerů projektu ATCZ190 Safebridge. Setkání byla zaměřena na organizaci projektu a zejména na přípravu akcí a výstupů v návaznosti na aktivity projektu.
Typ akce: Kulatý stůl
23.10.2020
Dne 23.10.2020 se uskutečnil online webinář IABSE k projektu ATCZ190 SAFEBRIDGE, organizovaný skupinou "International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE)". Během tohoto webináře byli účastníci informováni o projektu ATCZ190 Safebridge, podpořeném Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci programu Evropské unie Interreg Rakousko-Česká republika. Prostřednictvím praktických aplikací byla představena metodika pokročilé analýzy stávajících železobetonových a předpjatých betonových mostů. Zasedání bylo zakončeno diskusí.
Typ akce: Seminář
28.05.2020 - 26.06.2020
Ve dnech 28.-29.5.2020 a 25.-26.6.2020 zorganizovala univerzita BOKU ve Vídni formou webináře 2. školicí kurz pro české a rakouské strategické partnery a jimi přizvané odborníky v oblasti ověřování stavu a spolehlivosti mostních konstrukcí. Podrobnosti k obsahu kurzu viz přiložené dokumenty.
Typ akce: Školení
15.04.2020 - 06.08.2020
Ve dnech 15.04.2020 a 06.08.2020 se uskutečnila další oficiální jednání projektových partnerů projektu ATCZ190 Safebridge. Náplní jednání bylo nejen organizační zajištění projektu, ale zejména příprava akcí spojených s projektovými aktivitami.
Typ akce: Kulatý stůl
28.02.2020
Dne 28.02.2020 proběhlo v Brně již 6. jednání s českými strategickými partnery. V průběhu jednání byly představeny dílčí výsledky projektu a diskutovány navazujíc aktivity projektu, zejmína pak organizace 2. školicího kurzu.
Typ akce: Kulatý stůl
21.02.2020
Dne 21.02.2020 se ve Vídni uskutečnilo páté jednání s rakouskými strategickými partnery. Během jednání byly diskutovány dílčí aktivity a výsledky projektu s důrazem na obsah připravovaného školicího kurzu.
Typ akce: Kulatý stůl
23.01.2020
Dne 13.01.2020 proběhlo v Brně 8. setkání projektových partnerů. V rámci setkání byl diskutován dosavadní průběh projektu s důrazem na připravovaný 2. školicí kurz a uskutečněné aktivity.
Typ akce: Kulatý stůl
28.11.2019
Dne 28.11.2019 proběhlo v Brně v pořadí již sedmé setkání projektových partnerů, na kterém byl diskutován pokrok v projektu a další kroky jeho realizace.
Typ akce: Kulatý stůl
31.10.2019
Dne 31.10.2019 se ve Vídni konalo jednání s rakouskými a českými strategickými partnery. Během tohoto setkání byly disksutovány dílčí aktivity a výsledky projektu.
Typ akce: Kulatý stůl
31.10.2019
V rámci projektu "ATCZ190 Safebridge" se dne 31.10.2019 na Universität für Bodenkultur Wien uskutečnil 1. seminář k projektu "Advanced analysis of existing reinforced and pre-stressed concrete bridges: Nonlinearity, reliability, safety formats, life-time aspects". Seminář byl kladně přijat i zástupci neuniverzitních organizací, mj. inženýrských kanceláří či provozovatelů silniční a železniční infrastruktury. Podrobnosti k obsahu kurzu viz přiložené dokumenty.
Typ akce: Seminář
24.10.2019
Dne 24.10.2019 proběhlo v Brně setkání zástupců projektových partnerů. V rámci setkání byl diskutován finální obsah a organizace 1. semináře určeného pro strategické partnery a širší inženýrskou komunitu.
Typ akce: Kulatý stůl
25.09.2019 - 27.09.2019
Dne 26.09.2019 se BOKU-IKI a VUT v Brně zúčastnily konference „Danube Bridges 2019“ ve Vídni formou posterové prezentace projektu.
Typ akce: Konference
20.09.2019
Dne 20.09.2019 se v Brně konalo 4. jednání s českými strategickými partnery. V rámci jednání byly diskutovány dílčí aktivity a výstupy projektu a příprava nadcházejícího semináře pro širší odbornou veřejnost.
Typ akce: Kulatý stůl
12.09.2019
Dne 12.09.2019 proběhlo ve Vídni setkání zástupců projektových partnerů. Hlavní náplní jednání byla organizace nadcházejícího semináře určeného pro strategické partnery i širší inženýrskou komunitu.
Typ akce: Kulatý stůl
04.09.2019 - 06.09.2019
Ve dnech 4.-6. září 2019 hostil New York konferenci IABSE 2019. Za účelem zajištění publicity projektu byly v rámci konference prezentovány dílčí výsledku projektu Safebridge, zahrnující statistická data o mostech v Rakousku a České republice.
Typ akce: Konference
19.06.2019
Dne 19.06.2019 proběhlo v Brně v pořadí již čtvrté setkání projektových partnerů, na kterém byl diskutován pokrok v projektu a další kroky jeho realizace.
Typ akce: Kulatý stůl
18.06.2019 - 19.06.2019
Ve dnech 18 a 19.6.2019 se v Brně konalo 3. jednání s rakouskými a českými strategickými partnery. Jednání proběhlo v rámci organizovaného školicího kurzu a v jeho průběhu byly diskutovány dílčí aktivity a výstupy projektu.
Typ akce: Kulatý stůl
18.06.2019 - 19.06.2019
Ve dnech 18.-19.6.2019 se na VUT v Brně uskutečnil 1. školicí kurz pro české a rakouské strategické partnery a jimi přizvané odborníky v oblasti ověřování stavu a spolehlivosti mostních konstrukcí. V rámci kurzu byly mimo jiné prezentovány dílčí výsledky projektu. Podrobnosti k obsahu kurzu viz přiložené dokumenty.
Typ akce: Školení
14.05.2019 - 15.05.2019
Ve dnech 14.-15.5.2019 se ve Vídni konala konference Brückentagung 2019. Za účelem zajištění informovanosti veřejnosti o projektu byly na konferenci prezentovány obecné informace o projektu Safebridge, očekávaných výsledcích a plánovaných událostech.
Typ akce: Konference
26.04.2019
Dne 26.4.2019 se ve Vídni uskutečnilo 3. sekání projektových partnerů. Hlavním bodem jednání byla organizace 1. školicího kurzu určeného pro strategické partnery a jimi přizvané odborníky v oblasti hodnocení a spolehlivostni mostních konstrukcí.
Typ akce: Kulatý stůl
20.02.2019
Dne 20.02.2019 se v Brně konalo 2. jednání s českými strategickými partnery. V rámci jednání byly diskutovány dílčí aktivity a výstupy projektu.
Typ akce: Kulatý stůl
13.02.2019
Dne 13.02.2019 se ve Vídni konalo 2. jednání s rakouskými strategickými partnery. V průběhu jednání byly diskutovány dílčí aktivity a výstupy projektu.
Typ akce: Kulatý stůl
18.01.2019
Dne 18.01.2019 proběhlo ve Vídni druhé setkání projektových partnerů. Byl diskutován pokrok v projektu a další kroky jeho realizace.
Typ akce: Kulatý stůl
30.11.2018
Dne 30.11.2018 proběhlo ve Vídni první setkání projektových partnerů. Byl diskutován pokrok v projektu a další kroky jeho realizace.
Typ akce: Kulatý stůl
15.10.2018
Na úvodním jednání dne 15.10.2018 ve Vídni byl se strategickými partnery z Rakouska projednán stav projektu a další kroky v jeho realizaci. Tentýž den se v Brně konalo i úvodní setkání strategických partnerů z České republiky.
Typ akce: Kulatý stůl
12.09.2018 - 14.09.2018
Ve dnech 12.-14. září 2018 se ve Vídni konala konference 16th International Probabilistic Workshop 2018. Za účelem zajištění publicity projektu byly na konferenci prezentovány obecné informace o projektu Safebridge, jeho hlavní výstupy a plánované akce.
Typ akce: Konference