POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
18.01.2019
Typ akce: Kulatý stůl

Dne 18.01.2019 proběhlo ve Vídni druhé setkání projektových partnerů. Byl diskutován pokrok v projektu a další kroky jeho realizace.

Galerie