POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
24.10.2019
Typ akce: Kulatý stůl

Dne 24.10.2019 proběhlo v Brně setkání zástupců projektových partnerů. V rámci setkání byl diskutován finální obsah a organizace 1. semináře určeného pro strategické partnery a širší inženýrskou komunitu.