POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
23.01.2020
Typ akce: Kulatý stůl

Dne 13.01.2020 proběhlo v Brně 8. setkání projektových partnerů. V rámci setkání byl diskutován dosavadní průběh projektu s důrazem na připravovaný 2. školicí kurz a uskutečněné aktivity.

Galerie