POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
20.02.2019
Typ akce: Kulatý stůl

Dne 20.02.2019 se v Brně konalo 2. jednání s českými strategickými partnery. V rámci jednání byly diskutovány dílčí aktivity a výstupy projektu.

Galerie