POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
30.06.2021
Typ akce: Seminář

Dne 30.06.2021 se formou webináře uskutečnil 3. seminář, organizovaný univerzitou BOKU Wien ve s polupráci s VUT v Brně. Seminář byl určen pro české a rakouské strategické partnery a širokou veřejnost se zájmem o pravděpodobnostní analýzu a spolehlivost stavebních konstrukcí s ohledem na degradaci použitých materiálů. V rámci této závěrečné akce byly souhrnně představeny dosažené cíle a výstupy projektu ATCZ190 SAFEBRIDGE. Podrobnosti k obsahu semináře viz přiložené dokumenty.