POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
12.09.2019
Typ akce: Kulatý stůl

Dne 12.09.2019 proběhlo ve Vídni setkání zástupců projektových partnerů. Hlavní náplní jednání byla organizace nadcházejícího semináře určeného pro strategické partnery i širší inženýrskou komunitu.